Button für Menü
BUCHEN Industrial Services

Andmekaitse suunised

Teie isikuandmete kaitse omab meie jaoks olust tähtsust. Järgnevalt soovime teid teavitada isikuandmete töötlemisest, kui külastate meie veebilehti.

Vastutav töötleja

Nende veebilehtede vastutav töötleja on

BUCHEN Industrial Services Baltikum OÜ
Kapteni tee 5 Soodevahe
75322 Rae vald
Estonia

Täiendavaid andmeid meie ettevõtte kohta saate vaadata meie veebilehelt jaotises Ettevõtte andmed.

Protokolliandmed

Veebilehe külastamisel salvestatakse ajutiselt teatud ühendusandmed ja teie veebibrauseri poolt edastatud andmed.

 • Kasutatava arvuti IP-aadress
 • Kasutatava arvuti operatsioonisüsteem
 • Kasutatava arvuti brauseriversioon
 • Avatud faili nimi
 • Päringu kuupäev ja kellaaeg
 • Ülekantud andmehulk
 • Suunav URL
 • Internetiühenduse protokoll

Kui nende andmete puhul on tegemist isikuandmetega, siis me kasutame neid ainult meie veebilehe toimivuse tagamiseks ja eesmärgil muuta isikuandmete töötlemine oma IT-süsteemide poolt turvalisemaks ja usaldusväärsemaks (kaasa arvatud võrgukommunikatsiooni tehnilistel eesmärkidel, vigade tuvastamiseks ja ennetamiseks ning samuti küberrünnakute tõrjumiseks). Selle isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

IP-aadress salvestatakse pärast seansi lõppu anonüümitult.

Lisaks sellele kasutab REMONDIS seda kasutuskäitumise kohta saadud teavet anonümiseeritud kujul veebilehe vajaduspõhiseks kujundamiseks ja parendamiseks. Lisateavet selle kohta leiate lõigus „Küpsised“.

Teie kui andmesubjekti õigused

Teil on õigus saada meilt kirjalikult või elektroonilisel teel teavet selle kohta, kas ja milliseid isikuandmeid me teie kohta salvestame (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15) samuti nõuda isikuandmete kustutamist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 17), isikuandmete parandamist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 16), piirata nende töötlemist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 18) kontrollida nende ülekandmist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 20) ja teostatavuste olemasolul see läbi viia. Palun pöörduge selleks:

REMONDIS SE & Co. KG
- Data Protection Officer -
Brunnenstr. 138
D-44536 Lünen
datenschutz@remondis.de

Sama kehtib, kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks või töötlemiseks ja soovite selle nõusoleku tagasi võtta. Selle nõusoleku saate igal ajal tulevikku suunatud mõjuga e-posti või kirja teel tagasi võtta.

Õigus esitada kaebust

Kui olete seisukohal, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub andmekaitseõigust, siis on teil õigus esitada selle kohta kaebus järelevalveasutusele.

Estonian Data Protection Inspectorate
19 Väike-Ameerika St.,
10129 Tallinn
info@aki.ee
http://www.aki.ee

Kontaktivorm/teabe tellimine

Me pakume klientide ja huvilistega suhtlemise eesmärgil oma veebilehel kontaktivormi, mille kaudu saate tellida teavet meie toodete kohta või lihtsalt meie poole pöörduda. Lisaks vabatahtlikult edastatavatele andmetele ja teie teavituse sisule vajame me teilt järgnevaid andmeid:

Pöördumine
Nimi
Eesnimi
E-posti aadress

Me vajame neid andmeid teie päringu töötlemiseks, teie poole nõuetekohaseks pöördumiseks ja teie vastamiseks. Kontaktivormi kaudu edastatud päringud salvestatakse e-maili kujul ning regulaarselt viiakse läbi kontrollimine, kas neid andmeid on võimalik kustutada. Kui andmeid ei vajata enam klientide ja huvilistega suhtlemiseks või klientide huvid on nendes raamides olulisemad, siis kustutame vastavad andmed hiljemalt 180 päeva möödumisel, kui seadusjärgsed andmete säilitamise kohustused ei sätesta teisiti. Selle isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Kui kontaktivõtmine toimub lepinguliste suhete loomise eesmärgil, siis on õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt b.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele ja väljaspoole ELi

Me edastame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult siis, kui olete edastamisega nõustunud, teie poolt soovitud pakkumuse või teenuse osutamiseks, kui edastamine on vajalik mõnel muul õiguspärasel põhjusel ja teie õigusjärgsed huvid on tagatud.

Meie poolt kogutud isikuandmeid ei töödelda kolmandates riikides, erandiks on siin Google’i veebifondide ja Google Mapsi kasutamine. Nende teenuste pakkujaks on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google’i veebifondide ja Google Mapsi kasutamisest lähtuvalt tagab Google Inc. isikuandmete kaitse piisava taseme andmekaitseraamistiku „Privacy Shield“ ja ELi andmekaitse ja andmete turvalisuse tagamiseks kehtivate meetmete rakendamise teel. Vaadake siin ka Google’i veebifondide ja Google Mapsi kohta toodud juhiseid.

Järgnevalt on toodud ülevaade kolmandate osapoolte ja nende sisude kohta koos andmekaitsedeklaratsioonide linkidega, mis sisaldavad täiendavaid juhiseid andmete töötlemise ja osaliselt siin nimetatud töötlemisest keeldumise võimaluste (niinimetatud Opt-Out) kohta:

Google’i veebifondid

Me kasutame kirjastiilide esitamiseks Google’i poolt pakutavaid niinimetatud veebifonte. Veebilehe külastamisel laadib teie brauser tekstide ja kirjastiilide esitamiseks nõutavad veebifondid puhvrisse. Selleks peab teie brauser looma ühenduse Google’i serveritega. Tänu sellele saab Google teavet selle kohta, et teie IP-aadressiga külastatakse meie veebilehte. Google’i veebifondide kasutamine on meie veebipakkumuse ühtlase ja meeldiva esitluse huvides. Töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Lisateavet Google’i veebifondide kohta saate Google’i andmekaitse deklaratsioonist: https://www.google.com/policies/privacy/.
Teil on võimalik oma brauser seadistada selliselt, et Google’i serveritest ei laadita fonde alla (nt Add-On rakenduse installimise teel). Kui teie brauser ei toeta Google’i veebifonde või kui keelate juurdepääsu Google’i serveritele, siis kuvatakse teksti süsteemi standardkirjas. Palun arvestage, et meie veebileht ei vasta sellisel juhul enam oma kujundusele.

Google Maps

Me kasutame oma veebipakkumuse nõuetekohase esitluse huvides ja veebilehel loetletud asukohtade paremaks leidmiseks API kaudu Google Mapsi kaarditeenust. Google Mapsi funktsioonide kasutamiseks on vajalik teie IP-aadressi salvestamine. See teave edastatakse reeglina Google'i serverisse USAs ja salvestatakse seal. Töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta saate Google’i andmekaitse deklaratsioonist: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Kui te ei nõustu Google Mapsi kasutamise raamides tulevikku suunatult enam oma andmete edastamisega Google’ile, siis on võimalus Google Mapsi veebiteenus täielikult inaktiveerida, lülitage selleks JavaScripti rakendus oma brauseris välja. Siis ei ole enam võimalik kasutada Google Mapsi ning samuti selle veebilehe kaardivaadet. Palun arvestage, et JavaScripti inaktiveerimisel ei talitle enam ka teised funktsioonid, mida me teile oma veebilehel pakume.

Google Maps

Kasutame oma veebilehtedel meie serveritesse paigaldatud Matomo versiooni. Tegemist on avatud lähtekoodiga analüüsitarkvaraga, mis koostab külastusstatistikat. Selle statistika abil soovime teada saada eelkõige seda, milliseid lehti meie veebisaidil kui palju külastatakse, kuid mitte seda, kes neid lehti külastavad. Matomo kasutamisega meie serveris ei kaasne küpsiseid. Salvestame üksnes anonüümitud kasutajaandmeid ja koostame selle põhjal üldist statistikat, ilma kasutajate käitumist põhjalikult analüüsimata. Põhjalik kasutajakäitumise analüüsimine pole anonüümitult kogutavate andmete tõttu ka võimalik. Serveri logiandmetes salvestatav IP-aadress anonüümitakse meie serveris enne Matomo rakendusele edastamist ja asendatakse juhusliku IP-aadressiga. IP-aadressi ei ole anonüümitud andmete tõttu võimalik jälitada, sest ajakirjed randomiseeritakse Matomo rakenduses.

Küpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie brauseri poolt teie arvuti kõvakettale. Me kasutame ka niinimetatud seansiküpsiseid. Need on mõeldud teile meie veebiesitluse toimivuse tagamiseks. Selleks salvestatakse ainult juhuslikult valitud arv. Seansiküpsis eemaldatakse brauseri sulgemisel automaatselt.

Kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega oma arvutis (või mõnes teises seadmes), siis saate need oma veebibrauseris inaktiveerida. Samas võib see mõjutada veebilehe kasutajasõbralikkust ja funktsionaalsust. Küpsiste kaudu isikuandmete töötlemise õiguslik alus veebilehe toimivuse tagamiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Meie veebileht kasutab järgmiseid küpsiseid:

Fe_typo_user
Seansiküpsis Typo3-kasutajahalduseks
See küpsis omab tähendust ainult veebiadministraatorite jaoks. Isikuandmeid ei töödelda.

PHPSESSID
Seansiküpsis PHP-veebilehe toimivuse tagamiseks
See on mõeldud teie brauseri äratundmiseks erinevatel eesmärkidel (näiteks teie keeleseadistuse meeldejätmiseks). Säilitamise kestus: nii kaua, kui brauseriaken on avatud.

retinaSupport
Küpsis jätab meelde, kas teie ekraanil on Retina-lahutusvõime.
Säilitamise kestus: 4 nädalat.

i18next
Seansiküpsis animatsiooniks avalehel. Isikuandmeid ei salvestata.

cookieconsent_status
See küpsis luuakse, kui veebilehel klõpsatakse üldisele küpsisele viitavale kinnituslingile. Sellega jätab rakendus meelde, et seda viidet ei ole järgmistel lehtedel enam vaja uuesti kuvada.


BUCHEN Industrial Services OÜ // Entreprises du groupe REMONDIS
Ettevõtte andmedAndmekaitseavaldusREMONDIS-Group


 • Kirjutage meile

  Kehtivad meie Andmekaitse juhised


 • Brošüürid & sertifikaadid

  Kõigil meie filiaalidel üle kogu Euroopa on olemas vajalikud kvaliteedi- ja ohutusjuhtimise sertifikaadid.
  rohkem infot


 • Kontakt

  BUCHEN Industrial Services Baltikum OÜ
  Kapteni tee 5 Soodevahe
  75322 Rae vald
  Estonia
  T +372 600 7721
  F +372 600 7884
  Email

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG