Button für Menü
BUCHEN Industrial Services

BUCHEN pakub tööstusseadmetele arvukalt puhastamise ja hoolduse teenuseid. BUCHENi teenuste valikusse kuulub ka ohtlike jäätmete käitlemine ja neutraliseerimine


BUCHEN Industrial Services Baltikum OÜ

 • BUCHEN on ekspert tööstusliku puhastamise valdkonnas. Grupi teeb tugevaks kogemus, mis on ulatuslikud ja rakendatavad väga paljudes erinevates tööstusettevõtetes. Oma peamisi tegevusi viime läbi meie tööstusala klientide juures, kellel on kõrged ootused ohutuse, keskonnasõbralikkuse ja kvaliteedi suhtes.

  BUCHEN ...

  • ... pakub oma klientidele teenuseid ühiste huvide täideviimiseks.
  • ... näeb oma edu alusena oma töötajate kompetentsust.
  • ... töötab puhta keskkonna nimel.
  • ... ühendab majandusliku edu kvaliteedi, ohutuse ning tervise- ja keskkonnakaitsega.
 • Kliendirahulolu, paindlikkus, innovatsioon, keskkonnakaitse, kvaliteet ja ohutus on juba üle 50 aasta olnud nurgakiviks BUCHENi poliitikale ja visioonile.

 • Laialdased teenused, üks kontaktisik

  BUCHENi peakorter asub Saksamaal, kuid tema tütarettevõtted paiknevad üle kogu Euroopa. Sel viisil tegutsemine võimaldab kõrgelt kvalifitseeritud ekspertidel täita vajalikus kohas tellimusi paindlikult ja tõhusalt. Praegu töötab rahvusvahelises kontsernis 2 800 inimest, sealhulgas 40 Eestis. BUCHEN on nüüdseks tegutsenud juba üle 50 aasta.

  BUCHEN on Eestis tegutsenud alates 2006. aastast. Meie masinaparki kuulub üle 30 sõiduki. Teie jaoks tähendab see kindlust, et jõuame kohale tundide jooksul. BUCHEN on üks Euroopa suurimaid ettevõtteid puhastamise ja jäätmekäitluse valdkonnas. Lühidalt öeldes oleme tugev partner oma klientidele, kellega koos otsime pidevalt uusi tehnoloogiaid ja turvalisemaid töömeetodeid.

 • Töötervishoiu ja -ohutuse kaitse on BUCHENi jaoks rohkem kui lihtsalt kohustus

  Kvaliteet, ohutus ja tervise- ning keskkonnakaitse on olulised üldtingimused nii meie klientidele kui meile endile.

  Kvaliteet, tervis, ohutus ja keskkond (QHSE) on olulised eesmärgid meile ja meie klientidele ning see jääb alati nii. Ohutus on BUCHENis esmatähtis. QHSE juhtimissüsteem on sisseviidud kõigis BUCHENi ettevõtetes üle kogu Euroopa.

  BUCHEN Industrial Services Baltikum OÜ-l on ISO 9001 ja SCCP sertifikaadid, mille protseduure ning reegleid kohaldatakse ja järgitakse rangelt. BUCHEN Industrial Services Baltikum OÜ on ka sertifitseeritud ohtlikke jäätmeid Eestis koguma ja käitlema. BUCHENi töötajad käivad korrapäraselt koolitustel, mis on seotud ohutuse ja tööprotsessidega. Meie kogenud QHSE töötajad õpetavad neile põhilisi vilumusi, kasutades selleks ka meie Saksamaal asuvaid koolituskeskuseid.

 • Tugev partner tugevas grupis

  BUCHEN Industrial Services Baltikum on Saksamaal asuva BUCHEN UMWELTSERVICE GmbH tütarettevõte. BUCHEN kuulub Euroopa juhtivate tööstusvaldkonna teenindusettevõtete hulka. Meie tööpaikadeks on rafineerimistehased, keemiatööstusettevõtted, energeetikasektor ja terminalid, kellel firma aitab olulisel määral tagada tõrgeteta tööd ning säilitada seadmete töövõime ja effektiivsus. Siinkohal võetakse järjekindlalt arvesse kliendi soove ja vajadusi.

  REMONDIS Groupi ettevõtetena on BUCHENil ja XERVONil juurdepääs ühele maailma suurima taaskasutuse, teeninduse ja vee valdkonnaga tegeleva firma tehnikale. Siin fotol on REMONDIS Lippewerk Saksamaal Lünenis.

Õiglus kui põhimõte

 • Vastutus ja avameelsus on meie ettevõttekultuuri nurgakivid. Oma tegevuses lähtume kõikides riikides ja igas ärivaldkonnas õigusnormide täitmisest ja eetilismoraalsetest põhimõtetest. Selle tegevuse aluseks on ettevõtte üldjuhtimist reguleerivast raamistikust tulenevad juhtnöörid, mida peavad järgima nii ettevõtte juhatus kui ka kõik töötajad. Laiaulatuslik tegevusjuhend määratleb kõik asjakohased teemad ning kehtib nii BUCHENile kui ka kõikidele teistele REMONDISe gruppi kuuluvatele ettevõtetele.

 • Lisateave:

  REMONDISe grupi ettevõtte üldjuhtimist reguleeriva raamistiku leiate siit
  Ingliskeelne versioon

   

BUCHEN Industrial Services OÜ // Entreprises du groupe REMONDIS
Ettevõtte andmedAndmekaitseavaldusCorporate ComplianceREMONDIS-Group


 • Kirjutage meile

  Kehtivad meie Andmekaitse juhised


 • Brošüürid & sertifikaadid

  Kõigil meie filiaalidel üle kogu Euroopa on olemas vajalikud kvaliteedi- ja ohutusjuhtimise sertifikaadid.
  rohkem infot


 • Kontakt

  BUCHEN Industrial Services Baltikum OÜ
  Kapteni tee 5 Soodevahe
  75322 Rae vald
  Estonia
  T +372 600 7721
  F +372 600 7884
  Email

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG