Button für Menü
BUCHEN Industrial Services

BUCHENit iseloomustab uuenduslike meetodite kasutamine. Meie spetsialistid arendavad pidevalt uusi tehnilisi lahendusi, mis vastaksid kliendi nõudmistele ning optimeeriksid tehnilisi rakendusi ja meetodeid.


Tehnoloogiad erinavate ülesannete lahendamiseks

BUCHENi kasutada on arvukas masinapark erinevate imurautode, kombineeritud imur-pesurautode, kuivimurite ja erineva võimsuse ning otstarbega kõrgsurvepumpadega. Mitmekülgse varustuse ning mobiilsete seadmetega on võimalik pakkuda erinevaid teenuseid.
Lisaks pakub BUCHEN kontinereid ning transporti ohtlikele- ning tavajäätmetele

Inim- ja keskkonnasõbralikud tehnoloogiad

 • Ajakohased tehnoloogiad ning tehnika, koos automaatsete mobiilsete lahendustega, on keskkonnasõbralikud ning ohutud inimesele. Need on aluseks paindlike asjatundlike lahenduste pakkumisel erinevates situatsioonides.

  • Kõrgsurvepumbad

   • Kõrgsurvepumbad

    • BUCHEN kasutab erineva võimsuse- ja suurusega mobiilseid pumpasid kõrgsurvevee tekitamiseks. Kõrgsurvepumbad töösurvega kuni 1200 bar, eritööde kõrgsurvepumbad töösurvega kuni 2000 bar ja kuumavee-kõrgsurvepumbad töösurvega kuni 350 bar ja 140 °C.

     Seda tehnika kasutatakse:

     • Mahutite, reservuaaride, tsisternide, silode jms. puhastamiseks
     • Soojusvahetite ja nende korpuste survepesuks
     • Torustike ja konveiersüsteemide survepesuks
     • Betooni piikamiseks ja tugevate kihististe ning värvi eemaldamiseks
    • Kõrgsurvepump

   Imurautod

   • Imurautod

    • Imurtehnikat ning vaakumautosid kasutatakse materjalide ja produktide kogumiseks, ümberpumpamiseks ning transpordiks mahutitest ,samuti puhastusvee kokkukogumiseks ning jäätmekäitlusesse transportimiseks.

     Kasutusalad:

     • Vedelike ja muda kogumine, pumpamine ning transport
     • Ohtlike vedeljäätmete transport
    • Vaakumauto

   Kuivimurid

   • Kuivimurid

    • BUCHEN Industrial Services Baltikumi masinapargis on vaakumtehnika kuivade materjalide kogumiseks ning transpordiks. Sellised seadmed võimaldavad kokku koguda nii vedelat meediumi kui ka välja filtreerida väga peene fraktsiooniga kuivi lendlevaid osakesi. Selline tehnoloogia on kasutust leidnud elektrijaamade, paberivabrikute, veepuhastusjaamade jms. juures.
     Kogutud materjali on võimalik tühjendada konteineritesse, mahutitesse kui ka Big-Bag kottidesse.

    • Kuivimur

   Kombiseadmed

   • Kombiseadmed

    • Kombiseadmete eeliseks on nende mitmekülgsus, sest nendes on integreeritud kõrgsurvetehnika ning vaakumtehnika ühtseks töömasinaks. Selline kombinatsioon võimaldab sooritada ülesandeid paindlikult ning efektiivselt.Peamiseks kasutusalaks on torustike ning trasside survepesu, kus on vajalik suur vee hulk, et eemaldada sadestised või ummistused.
     Ettevõttel on torustiku pesuks mõeldud kombineeritud vaakumautod töösurvega kuni 250 bar veekogusega 540 l/min.

    • Kanalisatsiooni kombi

   Ohtlike materjalide transport

   • Ohtlike materjalide transport

    • Teostame ohtlike jäätmete vedu Multilift konteinerite, mahatõstetavate konteinerite ning paakautodega.
     Transpordivahendid on ADR-kohased ning ettevõte omab ohtlike jäätmete veoks vajalikke lube ning litsentsi.

    • Kanalisatsiooni kombi

BUCHEN Industrial Services OÜ // Entreprises du groupe REMONDIS
Ettevõtte andmedAndmekaitseavaldusCorporate ComplianceREMONDIS-Group


 • Kirjutage meile

  Kehtivad meie Andmekaitse juhised


 • Brošüürid & sertifikaadid

  Kõigil meie filiaalidel üle kogu Euroopa on olemas vajalikud kvaliteedi- ja ohutusjuhtimise sertifikaadid.
  rohkem infot


 • Kontakt

  BUCHEN Industrial Services Baltikum OÜ
  Kapteni tee 5 Soodevahe
  75322 Rae vald
  Estonia
  T +372 600 7721
  F +372 600 7884
  Email

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG