Button für Menü
BUCHEN Industrial Services
 • Ettevõtte andmed

  Infot andmekaitse kohta leiate siit: Andmekaitse juhised

  BUCHEN Industrial Services Baltikum OÜ
  Kapteni tee 5 Soodevahe
  75322 Rae vald
  Estonia
  T +372 600 7721
  F +372 600 7884
  tallinn@buchen.net

  Directors

  Tanel Nõmmiste, Wolf-Eckhardt Wüstenhagen

  Registered Office

  Tallinn

  Register Court

  Tallinn 11208258

  VAT no.

  EE 101020154


Ajakirjandusliku ja toimetusliku sisu eest vastutaja MStV § 18 lõike 2 tähenduses

Michael Schneider
Pressiesindaja
REMONDIS Assets & Services GmbH & Co. KG
Brunnenstraße 138
44536 Lünen
Saksamaa

Üldiste päringute esitamiseks kirjutage palun e-posti aadressil info@remondis.de.
Pange palun tähele, et saame kandideerimisi vastu võtta ainult meie karjäärilehe kaudu. Kandideerimised, mis on esitatud teisi kanaleid kasutades, peame me kahjuks isikuandmete kaitse eesmärgil ilma töötlemata ära kustutama. Konkreetsete küsimuste korral, mis puudutavad teie asukohas teostatavat äravedu ja konteineritega varustamist, helistage palun selleks loodud teenindusliinile: 0800 / 122 32 55. Oma piirkondliku esinduse kontaktandmed leiate remondis-locations.com alt.

Conception and design

www.yomomo.de

Realisation and CMS

www.trisinus.de


1. Veebipakkumise sisu

Me püüame veebipakkumise teavet korrapäraselt täiendada ja uuendada. Siiski ei ole võimalik vigade esinemist täielikult välistada. Sellest tulenevalt ei võta me üle mingit vastutust avaldatud teabe ajakohasuse, õigsuse, täielikkuse või kvaliteedi osas. Me välistame põhimõtteliselt igasugused vastutusnõuded materiaalsete või immateriaalsete kahjude eest, mis on tekkinud otseselt või kaudselt veebipakkumuse teabe kasutamisel või mittekasutamisel või vigase või mittetäieliku teabe kasutamisel, välja arvatud juhul, kui viga on tekkinud tahtliku või äärmiselt hooletu tegevuse tagajärjel.
Kõik pakkumused on vabad ja mittesiduvad. Me jätame endale üheselt õiguse, veebilehtete osi või kogu veebipakkumust ilma eelneva teatamiseta muuta, täiendada, kustutada või avalikustamise ajutiselt või lõplikult lõpetada.See vastutuse välistamine on osa meie veebipakkumusest. Kui selle teksti üksikud sõnastused või osad ei vasta või ei vasta enam täielikult kehtivatele õigusnormidele, siis see ei puuduta selle selgituse teisi osi.

2. Välised viited ja lingid

Meil puudub igasugune mõju lingitud/viidatud lehekülgede praegusele ja tulevasele kujundusele, sisule või autorlusele. Seetõttu distantseerume käesolevaga lingitud või viidatud lehekülgede kogu sisust, seda ka juhul, kui meie veebilehed sisaldavad välistele veebilehtedele viivaid linke. Vastutus ebaseadusliku, vigase või puuduliku sisu eest ja eriti sellise teabe kasutamisest või kasutamata jätmisest tulenevate kahjude eest lasub täielikult neil, kes vastutavad vastavate lingitud lehekülgede eest.

3. Autoriõigus ja märgistuskohustus

Kõik veebipakkumuses nimetatud ja teatud juhtudel kolmandate isikute poolt kaitstud toote- ja kaubamärgid on piiramatult kaitstud vastava kaubamärgiõigusega ja vastavate sissekantud omanike omandiõigustega.
Meile kui veebilehe autorile kuulub meie poolt loodud ja avaldatud objektide autoriõigus. Ilma meie ühese nõusolekuta ei ole selliste graafikate, helisalvestiste, videokaadrite ja muul elektroonilisel viisil esitatud tekstide või prinditud väljaannete paljundamine või kasutamine lubatud.

4. Remarque sur l'utilisation des genres

Tekstide parema loetavuse huvides valisime isikupõhiste põhiterminite puhul kas meessoost või naissoost pöördumise. See ei tähenda mitte mingil juhul teisest soost isiku diskrimineerimist. Meie veebilehtede sisu järgi koheldakse nii naisi kui mehi sooliselt võrdselt.

5. Vaidluste lahendamise menetlus

Vaidluste lahendamine tarbijavaidluste komisjonis on välistatud.
ELi tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise platvormi leiate järgneval aadressil: ec.europa.eu/consumers/odr


BUCHEN Industrial Services OÜ // Entreprises du groupe REMONDIS
Ettevõtte andmedAndmekaitseavaldusREMONDIS-Group


 • Kirjutage meile

  Kehtivad meie Andmekaitse juhised


 • Brošüürid & sertifikaadid

  Kõigil meie filiaalidel üle kogu Euroopa on olemas vajalikud kvaliteedi- ja ohutusjuhtimise sertifikaadid.
  rohkem infot


 • Kontakt

  BUCHEN Industrial Services Baltikum OÜ
  Kapteni tee 5 Soodevahe
  75322 Rae vald
  Estonia
  T +372 600 7721
  F +372 600 7884
  Email

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG